De Hollandsche Molen

Korenmolen De Volharding is lid van vereniging De Hollandsche Molen. Wij vinden het belangrijk om onze molen te behouden als beeldbepalend onderdeel van het Zeddamse landschap en als toeristische attractie. De Hollandsche Molen ondersteunt dit streven. Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland.

De vereniging wil dit doel bereiken door:

  • molenbezitters bij te staan met technische adviezen voor effectief onderhoud en technisch en historisch verantwoorde restauratie;
  • te waken over een goede inrichting van de molenomgeving, de zogenaamde molenbiotoop. Deze dient beschermd te worden tegen oprukkende bebouwing en beplanting;
  • de molen en het molenbehoud voortdurend onder de aandacht van de samenleving te brengen. Bijvoorbeeld met het organiseren van de jaarlijkse Nationale Molendag, het onderhouden van de website molens.nl, etc.;
  • te bemiddelen bij overheid en particuliere organisaties voor het verkrijgen van financiële steun voor restauratie en onderhoud;
  • het molenaarschap te stimuleren. Het Gilde van Vrijwillige molenaars verzorgt de opleiding tot vrijwillig molenaar, waarna De Hollandsche Molen het examen afneemt en de diploma's uitreikt;
  • publicaties te bevorderen en de documentatie over molens te waarborgen.

Kijk voor meer informatie op www.molens.nl