125 jaar de Volharding

In 2016 is het al weer 10 jaar geleden dat wij ons huis in Zeddam kochten en daar zomaar een prachtige molen bij kregen. Maar dat is niet het enige dat we dit jaar vieren. in 2016 is het ook 125 jaar geleden dat de molen gebouwd is. En dat is natuurlijk een prachtig jubileum.

De volharding is een relatief jonge molen. Veel van de molens in Nederland zijn gebouwd in de 19de eeuw. Dit komt doordat in 1798 het windrecht werd afgeschaft. Voor die tijd behoorde het windrecht tot de regalia, de rechten van de landheer. Alleen hij had het recht een molen te bouwen en de wind te vangen/gebruiken. Kort daarna kregen we elektriciteit. Met de komst van elektriciteit op het platteland in de jaren 20 van de vorige eeuw werden molens al snel overbodig voor het malen van graan. Sinds die tijd werden er dus geen nieuwe molens meer gebouwd.

De Volharding heeft al heel wat mee gemaakt in de afgelopen 125 jaar. Opvallend is natuurlijk het verval in de voege eeuw, met het volledig verwijderen van het gevlucht (de wieken) en de staart in 1941. Gelukkig ook het herstel van de kap in 1963 en een grote restauratie in 1979. Wat moet dat mooi zijn geweest. Sinds wij de molen hebben zijn een grote staartbalk en de molenstenen vervangen. Nu sparen we door voor nieuwe zeilen, want die raken helaas echt op.

We vieren deze verjaardag van de Volharding met een feestweekend op 14, 15 en 16 mei. Tijdens dit weekend vallen de nationale molendagen en de Zeddamse KunstWandelRoute en hopen we op veel gezelligheid bij de molen. We zullen verhalen en foto's van 125 jaar de Volharding tentoonstellen. Mocht u nog beeldmateriaal hebben, of verhalen kunnen vertellen, dan horen we het graag! Tot ziens of horens bij de molen.

Vriendelijke groeten van Jos en Ria & Remco, Mara, Lisa, Kevin en Thomas!